Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti korištenja portala sureddo.com


Opće odredbe

Opće odredbe propisuju uvjete i pravila korištenja Internetske stranice – portala sureddo.com i odnose se na Krajnje korisnike. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu sa sureddo.com.

Korištenjem portala sureddo.com i usluga koje isti pruža smatra se da su Krajnji korisnici odnosno prodavatelji i kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

O portalu sureddo.com

 • Sureddo.com je registrirana domena trgovačkog društva Bruckom d.o.o., čiji su podaci:

Sjedište tvrtke: Sollarova 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-13/6358-2/
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Zagrebačka banka: IBAN R5023600001102338995
Član uprave društva: I.Bruck
Matični broj: 4009908
OIB: 31730957766

 • Sureddo.com je online tržnica, odnosno mjesto na kojem se susreću Krajnji korisnici - prodavatelji i kupci.
 • Svi materijali koji se nalaze na sureddo.com internetskoj stranici ekskluzivno su pravo sureddo.com i trgovačkog društva Bruckom d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. Stoga, bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja sureddo.com strogo je zabranjeno!
 • Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te eventualnih kaznenih postupaka.
 • Sureddo.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja.
 • Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupan sadržaj internetske stranice te sureddo.com neće biti odgovoran za bilo kakav materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu koja može nastati kao posljedica korištenja portala, usluga, proizvoda ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.
 • Sureddo.com neće biti odgovoran za bilo koje pogreške ili netočnosti informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
 • Sureddo.com zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan i nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik može postaviti na internetsku stranicu.
 • Sureddo.com ne odgovara za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje za bilo koju određenu namjenu.
 • Sureddo.com nije odgovoran za točnost ili pouzdanost mišljenja ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici od strane korisnika te neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice.
 • Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost korištenja stranice sureddo.com kao i ocjena točnosti, korisnosti ponuđenih informacija, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja.
 • Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica ili koji su u vezi s ovim Uvjetima ili njihovim provođenjem u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • Jezik komunikacije na sureddo.com je hrvatski i engleski
 • Plaćanje se provodi preko HT Pay Way sustava, a valuta plaćanja je Euro preračunato u kune. Radi boljeg uvida, protuvrijednost eura iskazana je i na 13 ostalih valuta. 


Krajnji korisnici

U skladu s Općim odredbama, Korisnici se obvezuju poštivati propise:

 • Korištenjem sureddo.com Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web stranice u skladu s njima.
 • Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo svakog Krajnjeg korisnika i nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe.
 • Svaki Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki i njihovu upotrebu.
 • S obzirom na činjenicu da može doći do prekida pružanja usluga, Krajnji korisnik se slaže da sureddo.com nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka koji može nastati za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.
 • Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili posljedice nastale bilo kakvom greškom, nemarom, prekidom, kvarom, brisanjem, kašnjenjem u radu ili prijenosu, virusom, prekidom, uništenjem, krađom, neovlaštenim pristupom, zlouporabom, neprikladnim ponašanjem ili bilo kakvom drugom radnjom.
 • Krajnji korisnik izričito potvrđuje da sureddo.com nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje na internet stranici te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
 • Sureddo.com nije odgovoran za specifične savjete, upute, proizvode, medicinska pomagala, lijekove koji se odnose na zdravstvene probleme te ih svaki korisnik koristi na svoju odgovornost. Sureddo.com predlaže korisnicima da prije upotrebe takvih proizvoda svakako kontaktiraju svog liječnika ili ljekarnika radi mogućih nuspojava. 


Prodavatelji

U skladu s Općim odredbama, Prodavatelji se obvezuju poštivati propise i obvezuju se da neće:

 • Stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje odudaraju od unesenog sadržaja.
 • Kršiti zakone, prava trećih osoba ili opće uvjete sureddo.com.
 • Mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu.
 • Odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu bez pravovaljanog obrazloženja, a ako ipak dođe do toga da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i sureddo.com te nadoknaditi eventualnu nastalu štetu.
 • Manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja.
 • Manipulirati s cjenovnom strukturom sureddo.com naknada odnosno troškova.
 • Slati lažan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte.
 • Distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi sureddo.com tržnici.
 • Prikupljati informacije o korisnicima uključujući e-mail adrese bez njihove suglasnosti.Opći uvjeti poslovanja

1. Sureddo.com je mjesto internetske tržnice na kojoj se odvija poslovanje između prodavatelja i kupca.

1.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja sureddo.com tržnice korisnik prihvaća prilikom posebne registracije što je preduvjet sudjelovanja na sureddo.com tržnici. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se sureddo.com odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici sureddo.com.

1.2. Sureddo.com poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja sureddo.com tržnice jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga sureddo.com tržnice kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.


1.3. Korisnik izričito prihvaća da sureddo.com ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.


1.4. Sureddo.com nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice sureddo.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada.


1.5. .com tržnica može biti privremeno nedostupna zbog redovnog održavanja sustava, u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.


1.6. Sureddo.com tržnica zadržava pravo izmjene, privremenog ili trajnog ukidanja bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, sadržaja odnosno unosa bez prethodnog odobrenja ili obavještenja.


1.7 Sureddo.com nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.


1.8. Sureddo.com ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Za svaki pojedini unos kao što su tekstovi, slike, komentari i drugi unosi, isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika.


1.9. Sureddo.com poštuje društvena pravila i pozitivne propise Republike Hrvatske, a korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti sureddo.com na e-mail adresu info@sureddo.com.


1.10.
Sureddo.com tržnica ne odgovara za povredu autorskih prava objavljenih sadržaja. Ako smatrate da je neko pravo povrijeđeno, obavijestite sureddo.com na info@sureddo.com.


Članovi sureddo.com

 1. Usluge sureddo.com dostupne su jedino i isključivo korisnicima starijim od 18 godina koji mogu sklapati ugovore prema važećem pozitivnim propisima i odgovorni su za sve svoje aktivnosti na stranici. Osobe mlađe od 18 godina moraju koristiti sureddo.com usluge jedino pod nadzorom roditelja ili staratelja.

2.2. Svi članovi u obvezi su pridržavati se svih pozitivnih propisa i lokalnih društvenih pravila u vezi online ponašanja i prihvatljivih sadržaja te su odgovorni za sve primjenjive poreze.

2.3. Svoje lozinke je potrebno držati pod zaštitom i na sigurnom mjestu.

2.3.1. Krajnji korisnici su potpuno odgovorni za sve aktivnosti, mogućnosti i štete izazvane nedostatkom da zadrže lozinku povjerljivom. U slučaju neovlaštenog korištenja korisničke lozinke ili bilo kojeg prodora sigurnosti odmah obavijestiti na info@sureddo.com.

2.3.2. Sureddo.com ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz nedostatka održavanja korisničke lozinke sigurnom.

2.3.3. Krajnji korisnici su suglasni da neće učiniti dostupnim svoje korisničko ime i lozinku nikome osim sureddo.com bez izričitog pismenog dopuštenja.

2.3.4. Zabranjeno je prenositi ili prodavati svoj sureddo.com račun i korisnički račun - User ID.

2.3.5. Svaki Krajnji korisnik je odgovoran za sve aktivnosti na svom sureddo.com računu ili User ID-u.

2.3.6. Sureddo.com koristi prijavu i kreiranje računa putem postojećeg Facebook računa.

2.4. Za prodaju proizvoda na sureddo.com potrebno je omogućiti i održati ispravne kontakt informacije.

2.5. Sureddo.com zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju otkaže nepotvrđene ili neaktivne račune te obustavi usluge takvim korisnicima.

2.6. Korisnici su obvezni pridržavati se sureddo.com Uvjeta korištenja i drugih pravila koja mogu biti naknadno objavljena na stranici od strane sureddo.com, ili postojećih uvjeta i pravila koja se mogu ažurirati s vremena na vrijeme od strane sureddo.com bez posebne obavijesti.Kreiranje shopa

Kreiranje, otvaranje i postavljanje shopa na sureddo.com je bez naknade. Postupak otvaranja shopa detaljno je opisan na sureddo.com.Proizvodi

4.1. Unos: Unosom proizvoda na sureddo.com Prodavatelj potvrđuje da će se pridržavati sureddo.com objavljenih uvjeta i da legalno prodaje proizvod. Svi uneseni proizvodi na sureddo.com moraju biti stvari podobne za prodaju i moraju biti točno opisane uz navođenje svih uvjeta prodaje proizvoda. Svi proizvodi moraju biti navedeni i razvrstani u odgovarajuću kategoriju s odgovarajućim oznakama.

4.2. Prodaja: Svi se prodavatelji moraju pridržavati politike trgovine vezane uz njihov sureddo.com shop kao što je plaćanje, dostava i povrat robe. Sureddo.com zadržava pravo da zahtjeva od prodavatelja promjenu uvjeta kupovine.

4.3. Prodavatelji i kupci: Prodavatelj je odgovoran za precizno opisivanje svojeg proizvoda, a kupac je dužan pročitati opis proizvoda prije kupnje tog istog proizvoda. Prodavač se obvezuje dostaviti naručen proizvod ili na neki drugi način izvršiti uslugu kupcu, na brz način, osim ako su posrijedi izvanredne okolnosti, poput: kupac ne ispunjava uvjete ispisane na prodavateljevom listanju proizvoda ili je prodavatelj u nemogućnosti provjeriti autentičnost kupčeva identiteta. Kupac se obvezuje platiti kupljenu stavku, osim ako su posrijedi izvanredne okolnosti.

4.4. Dostava: Prodavatelj dostavlja kupljenu robu direktno kupcu i sureddo.com nije odgovoran za način dostave. Prodavatelj ne smije naplatiti prekomjernu naknadu dostave ili na drugi način zaobići naknadu, mijenjati cijenu proizvoda nakon dogovorene prodaje te lažno predstaviti lokaciju proizvoda ili koristiti drugi korisnički račun bez dozvole.

4.5. Povrat: Ukoliko je kupac primio robu koju nije naručio ili robu koja je oštećena, ali ta oštećenja nisu nastala u transportu, ima pravo na povrat robe prodavatelju. O načinu povrata robe direktno kontaktira prodavatelja i dogovara se s njim o mogućnostima dostave ispravnog artikla ili povrat sredstava ukoliko ne postoji isti takav artikl.
Prodavatelj i kupac se slažu da u procesu povrata robe sureddo.com, kao mjesto internetske tržnice, ne snosi nikakvu odgovornost neovisno o načinu rješenja spora između prodavatelja i kupca.

4.6. Reklamacije u svezi kupljenih proizvoda na sureddo.com rješavaju se u direktnom kontaktu izmeću prodavatelja i kupca, a informacije o događanjima mogu se uvijek uputiti na info@sureddo.com

Zabranjeni, upitni, uništeni proizvodi i aktivnosti

Korisnik portala sureddo.com je isključivo odgovoran za ponašanje i aktivnosti na i u vezi sureddo.com i bilo kojeg podatka odnosno kompletnog sadržaja koji je izložen ili objavljen na portalu.

Iz tog razloga proizvodi na sureddo.com ne smiju:

 • biti netočnih specifikacija ili lažni
 • biti krivotvoreni ili ukradeni
 • kršiti prava materijalnog ili intelektualnog vlasništva ili zadirati u autorska prava, patente, zaštitne znakove ili poslovne tajne
 • kršiti bilo koje uvjete na sureddo.com ili smjernice komunikacije
 • biti nezakoniti, klevetnički ili protupravno uznemiravati, zastrašivati bilo koju osobu ili na neki drugi način predstavljati svoju povezanost s bilo kojom osobom
 • poduzimati radnje koje bi mogle narušiti online poslovanje
 • biti neprimjereni ili sadržavati dječju pornografiju
 • sadržavati nešto što može naštetiti na bilo koji sustav, podatke ili osobne informacije
 • pohranjivati slike koje nisu dio listanja proizvoda
 • mijenjati ili hakirati Sureddo, uzrokovati Sureddu gubitak, djelomično ili u cijelosti
 • povezivati izravno ili neizravno opise robe ili usluga koje su zabranjene zakonima

Sadržaj

Sureddo.com ne polaže prava vlasništva na sadržaj Krajnjih korisnika već ima dozvolu isključivo korištenja svih informacija glede sadržaja koji je objavljen na sureddo.com. Krajnji korisnici su suglasni da će dopustiti sureddo.com pohraniti, prevesti, ili reformulirati njihov sadržaj na sureddo.com i prikazati sadržaj na sureddo.com na bilo koji način sureddo.com odabere. Sureddo.com će koristiti osobne podatke u skladu sa sureddo.com pravilima o privatnosti.

6.1. Osobni podaci: Kao dio transakcije, Krajnji korisnici mogu dobiti osobne podatke, uključujući i e-mail adresu i informacije dostave od drugog sureddo.com korisnika. Bez dobivanja prethodnog odobrenja od drugog korisnika, ovi osobni podaci smiju se koristiti samo za tu transakciju ili za komunikaciju vezanu uz sureddo.com. Sureddo.com ne odobrava i ne omogućuje korištenje podataka za neželjene komercijalne poruke. Bez izričitog pristanka Krajnjih korisnika, nije dopušteno dodavanje bilo kojeg sureddo.com korisnika na svoj e-mail.

6.2. Ponovno objavljivanje sadržaja: Objavljeni sadržaj na sureddo.com moguće je prikazati i na drugoj web stranici, ali slika mora davati link natrag na njezino listanje na stranici sureddo.com. Za spor bilo koje vrste u svezi s ovim, sureddo.com nije odgovoran.

6.3. Objava materijala: Svi materijali koji su objavljeni od strane Krajnjih korisnika putem stranice su neprovjereni i nezaštićeni te sureddo.com neće biti odgovoran za objavljivanje ili uporabu tih materijala.

6.4. Kontrola sadržaja: Sureddo.com ne kontrolira sadržaj koji korisnici sastavljaju i koji je dostupan na webu. Ukoliko pronađete neki sadržaj koji može biti uvredljiv, štetan, netočan i / ili uočite da su korisnici maloljetne osobe ili osobe koje koriste usluge sureddo.com pod lažnim imenom, molimo da nam javite na info@sureddo.com.
Sureddo.com kao i sureddo.com zaposlenici nisu odgovorni za bilo koje radnje ili propuste korisnika na sureddo.com koji nisu u skladu s pozitivnim propisima i ovim Uvjetima korištenja.Rješavanje sporova

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica ili koji su u vezi s ovim Uvjetima ili njihovim provođenjem u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.


Sporovi sa sureddo.com: U slučaju spora između Krajnjih korisnika i sureddo.com, predlaže se prvo pokušati spor riješiti mirnim putem.

Svaki spor koji proizlazi iz ili se odnosi na predmet prodaje, a između Krajnjih korisnika i sureddo.com, konačno će biti poravnat arbitražom u Zagrebu, Hrvatska, koristeći službeni hrvatski jezik, u skladu sa Zagrebačkim pravilima i procedurama.

Sporovi s korisnicima ili trećim osobama: U slučaju spora između Krajnjih korisnika ili između Krajnjih korisnika i trećih osoba, sureddo.com predlaže spor riješiti mirnim putem.

Sureddo.com, kao i njegovi zaposlenici, ograđuje se od svih tužbi, reklamacija, zahtjeva i oštećenja, stvarnih i posljedičnih, svake vrste i prirode, poznate i nepoznate, objavljene i neobjavljene, sumnjičene i neosumnjičene koji proizlaze iz ili na bilo koji način su povezani sa sporovima s jednim ili više korisnika, ili trećih osoba.

Porezi i pravni akti

 1. Svaki Krajnji korisnik sureddo.com jamči da je regulatorno u skladu sa svim važećim domaćim i međunarodnim zakonima, statutima, pravilnicima i propisima vezanim uz korištenje sureddo.com i Uvjetima korištenja.
 2. Svaki Krajnji korisnik odgovoran je za plaćanje svih poreza kojima podliježe, a koji se primjenjuju na sve kupnje ili prodaje stavki odnosno na svaku transakciju ostvarenu na sureddo.com.Vrh